Budynek mieszkalno-usługowy w Zakopanem

Budynek mieszkalno-usługowy w Zakopanem

Inwestorzy: Barbara Lubińska, Elżbieta Skarbek Malczewska

Projektanci: mgr inż. arch. Rafał Rafacz, mgr inż. arch. Anna Rafacz

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku