Trzy Owce

Trzy Owce
ul. Środkowa 207k, 34-405 Białka Tatrzańska

Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Wyróżnienie za twórczą interpretację regionalnych cech zabudowy, zarówno w odniesieniu do formy obiektów, ich usytuowania, jak i wnętrz oraz ornamentu.

Autor:     +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki
Inwestor:     +ARCHITEKTURA Maciej Kubicki

Galeria zdjęć obiektów Trzy Owce (3)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku