Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś

Ideą przyświecającą projektowi Centrum Administracyjnego było stworzenie zespołu budynków będących symboliczną bramą do Wielkiej Wsi , a zarazem poprzez swój układ tworzących najważniejszą w gminie przestrzeń publiczną przeznaczoną dla mieszkańców, gości, turystów, dorosłych i dzieci.

Centrum Administracyjne Gminy Wielka Wieś stanowi siedzibę Urzędu i Rady Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, biblioteki, Gminnego Zakładu Komunalnego, a w jego części komercyjnej mieści się bank, apteka, restauracja, cukiernia, kwiaciarnia oraz biura pod wynajem. Projekt został wybrany w ogólnopolskim otwartym konkursie. Zaproponowaliśmy  pasmową kompozycję zabudowy i zagospodarowania terenu składającą się naprzemiennie z zamkniętych kubatur i przeszklonych lub całkowicie otwartych przestrzeni – halli i terenów zielonych. Kierunek pasm wpisuje się w układ kalenicowy istniejących
w sąsiedztwie budynków , nawiązuje również do układu pól sąsiadujących z terenem Centrum.

Galeria zdjęć Centrum Administracyjnego Gminny Wielka Wieś (26)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku