Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach

Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Nagroda za wrażliwe wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w złożony kontekst formalno-funkcjonalny oraz skomplikowaną topografię terenu, a także za skromną formę nierywalizującą z krajobrazem.

Autor:     Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
Zespół projektowy: Kazimierz Łatak, Piotr Lewicki 
Współpraca: Mateusz Manecki, Marek Sanecki, Olga Dobrzyńska, Piotr Łatak
Inwestor:     Gmina Dobczyce

Galeria zdjęć Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach (4)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku