Nagroda Województwa Małopolskiego
im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski

ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Obiekty nagrodzone w 2022 roku

Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach
Architektura użyteczności publicznej
Przebudowa Kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie
Architektura użyteczności publicznej
Kamienica pod Złotymi Nożycami
Architektura mieszkaniowa
Trzy Owce
Architektura mieszkaniowa
Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach
Przestrzeń publiczna
Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu
Przestrzeń publiczna

Partnerzy konkursu