Edytuj stronę

Małopolska docenia dobrą architekturę

Szlachetność formy, ciekawe rozwiązania architektoniczne, harmonijne dopasowanie do struktury przestrzennej otoczenia – to cechy docenione w 11. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. W najnowszej odsłonie konkursu nagrodzone zostały m.in. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Kamienica pod Złotymi Nożycami i Kładka pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach. Statuetki i gratulacje przekazali laureatom: Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego i radni województwa Stanisław Bisztyga i Rafał Kosowski.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski przyznawana jest raz na dwa lata. Otrzymują ją projektanci oraz inwestorzy najlepszych realizacji architektonicznych znajdujących się na obszarze województwa małopolskiego i oddanych do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu. Prestiżową statuetkę można zdobyć w ramach trzech kategorii: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa i przestrzeń publiczna.

Z Nagrodą Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza wiąże się ważna dla nas wszystkich społeczna misja. To dbałość o wspólny krajobraz kulturowy, przestrzeń publiczną oraz jakość życia mieszkańców regionu. Powinny one zawsze towarzyszyć planowaniu wszelkich realizacji i przedsięwzięć architektonicznych - podkreśliła Iwona Gibas z zarządu województwa.

W ostatnich latach, także dzięki wsparciu finansowemu ze środków publicznych oraz w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w naszym regionie powstało wiele znakomitych i funkcjonalnych obiektów. Są one dowodem na wielką innowacyjną siłę architektury jako dziedziny zmieniającej naszą codzienność. Stają się także prawdziwą wizytówką województwa małopolskiego jako innowacyjnego, patrzącego w przyszłość, ale i szanującego przeszłość regionu - dodała Iwona Gibas.

Do 11. edycji konkursu zgłoszone zostały 34 realizacje architektoniczne. Rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza  dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie oceny i rekomendacji Sądu konkursowego.

Najlepszą realizacją w kategorii „Architektura użyteczności publicznej” został wybrany budynek Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. Autorem realizacji jest Biuro Projektów Lewicki Łatak, a inwestorem – Gmina Niepołomice. Nagrodę przyznano za „adekwatną skalę obiektu wpisującą się harmonijnie w strukturę przestrzenną Niepołomic”. „Szlachetna i powściągliwa forma podąża za oryginalną funkcją, która spełnia także ważną rolę edukacyjną” – podkreślono w uzasadnieniu.

W tej samej kategorii drugie miejsce otrzymała Przebudowa Kinoteatru Wrzos na siedzibę Teatru KTO w Krakowie, autorstwa Alka Janickiego i Mariusza Twardowskiego. W tym przypadku doceniono „trafne podporządkowanie koncepcji architektonicznej idei teatru otwartego oraz próbę aktywizacji kulturalnej dzielnicy, a także wykreowanie ogrodu połączonego z teatrem”.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania III. miejsca.

W kategorii „Architektura mieszkaniowa” przyznano drugie miejsce oraz wyróżnienie. Nagrodzona została Kamienica pod Złotymi Nożycami, autorstwa Jakuba Turbasy i Wojciecha Zagórskiego. Inwestorami byli Piotr Goździewicz i Jerzy Turbasa. Doceniona została „powściągliwość przyjętych rozwiązań i wrażliwość w doborze materiałów”. „Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie detalu architektonicznego stanowiącego twórcze nawiązanie do reprezentatywnych cech zabudowy śródmiejskiej” – uzasadniono.

Wyróżnienie zostało przyznane realizacji Trzy Owce, której autorem i inwestorem był Maciej Kubicki (+ARCHITEKTURA Maciej Kubicki). W ten sposób doceniono „twórczą interpretację regionalnych cech zabudowy, zarówno w odniesieniu do formy obiektów, ich usytuowania, jak i wnętrz oraz ornamentu”.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania I. i III. miejsca.

Za najlepszą z realizacji zgłoszonych w kategorii „Przestrzeń publiczna” uznano Kładkę pieszo-rowerowa z zapory na Wzgórze Zamkowe w Dobczycach. Autorem realizacji jest Biuro Projektów Lewicki Łatak, a inwestorem – Gmina Dobczyce. Przyznano jej pierwsze miejsce, doceniając realizację za „wrażliwe wkomponowanie obiektu inżynieryjnego w złożony kontekst formalno-funkcjonalny oraz skomplikowaną topografię terenu, a także za skromną formę nierywalizującą z krajobrazem”.

W tej kategorii przyznano dwa wyróżnienia. Jedno z nich otrzymało Leśne molo i ścieżka przyrodnicza na Miejskiej Górze w Starym Sączu - realizacja autorstwa 55ARCHITEKCI Wojciech Świątek, Anna Szewczyk-Świątek. Inwestorem była gmina Stary Sącz. Wyróżnienie przyznano za „pomysłowe uzupełnienie oferty turystycznej Starego Sącza”.

Drugim wyróżnieniem uhonorowano Ogród chwastowy, autorstwa Pracowni Projektowej „Land-Arch” Małgorzata Tujko. Inwestorem był Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Ogród doceniono za „edukacyjne walory, zwracające uwagę na funkcje i znaczenie bioróżnorodności w mieście”.

Sąd konkursowy nie zarekomendował przyznania II. i III. miejsca.

Wystawę zdjęć nagrodzonych obiektów można oglądać w przestrzeni dziedzińca Cricoteki w Krakowie.

Uroczystość wręczenia nagród

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA