Sektor Kolonistów Niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym

Sektor Kolonistów Niemieckich w Sądeckim Parku Etnograficznym

AUTOR: ARCH. WITOLD KRÓL, ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Galeria zdjęć Parku (10)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku