Pawilony muzealne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego

Pawilony muzealne na terenie Pienińskiego Parku Narodowego

Inwestor: Pieniński Park Narodowy

Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Bielak

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku