Dom mieszkalny, jednorodzinny w Krakowie-Swoszowicach

Dom mieszkalny, jednorodzinny w Krakowie-Swoszowicach

Inwestor: Dariusz Znamirowski

Projektanci: dr arch. Krzysztof Ingarden, arch. Jacek Ewý

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku