Budynek mieszkalno-usługowy, ul. Broniewskiego 28, Nowy Sącz

Projekt przeciwstawia się obecnie panującym tendencjom bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych i przy pomocy skromnych środków wyrazu oraz użytych materiałów, kreuje prostą i czytelną formę architektury.

Projekt i realizacja stanowią przykład właściwego kierunku poszukiwań sposobu projektowania budynków mieszkalnych i rozstrzygnięć estetyczno-formalnych w miejscach zdegradowanych uniformizmem modernistycznej architektury lat 60-tych XX wieku, stanowiącej bezpośredni kontekst miejsca lokalizacji nowego budynku. Projekt przeciwstawia się także obecnie panującym tendencjom bogatej i przesadnej ornamentyki w budynkach mieszkaniowych, a przy pomocy skromnych środków wyrazu i użytych materiałów, kreuje prostą i czytelną formę architektury. Cech indywidualnych nadaje budynkowi wysunięta forma dachu, chroniąca użytkowników przed uciążliwymi wpływami klimatu.

Ograniczenie ilości materiałów wystroju architektonicznego sprzyja prostocie rozwiązań i „elegancji” architektury, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycji.

Galeria zdjęć Budynku (13)

Nagrodzone obiekty w 2022 roku

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Nagrodzone obiekty w 2016 roku