Edytuj stronę

5. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2010 r.

13 września 2010 r. po raz kolejny wręczona została Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza. Przyznawana jest ona przez Zarząd Województwa Małopolskiego we współpracy z krakowskim oddziałem SARP. W tym roku na konkurs wpłynęło 25 zgłoszeń, które oceniało jury w składzie: Krzysztof Markiel, Kazimierz Czekaj, Krzysztof Lenartowicz, Przemysław Gawor, Elżbieta Okołotowicz-Kotowska, Zenon Remi, Jacek Budyn, Piotr Wróbel. Sąd przyznał trzy nagrody: dwie w kategorii budynków użyteczności publicznej i jedną dla najlepszego budynku mieszkalnego. W kategorii architektury sakralnej nagrody nie przyznano, ponieważ nie nadesłano zgłoszeń spełniających warunki konkursu.

Nagrodę w kategorii obiektów użyteczności publicznej otrzymały dwie realizacje: stacja paliw w Sierczy zaprojektowana przez Group_A Architects (Dariusz Gajewski, Jacek Krych, Beata Młynarska, współpraca autorska: Michał Krawczyk, Klaudia Fiegler), inwestorzy: Urszula i Wiesław Żyznowscy oraz nadbudowa i rewitalizacja fortu „Węgrzce” autorstwa Studio S i Biura Architektonicznego Michała Szymanowskiego (Jacek Poproch, Bartłomiej Sitarski, Michał Szymanowski), inwestor: Paweł Piątkowski.

W kategorii architektura mieszkaniowa Nagrodę za projekt Domu jednorodzinnego z garażem w Burowie, otrzymało Biuro Architektoniczne „Wizja” (główny projektant arch. Stanisław Deńko, zespół projektowy: arch. Robert Koprowski, arch. Ewa Idzikowska, arch. Łukasz Pióro, projekt wnętrz mgr Maria Łukasiewicz – Rudkowska) i inwestor: Maria i Bogdan de Barbaro.

Fotorelacja z Konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Nagrody im. Witkiewicza wręczono - prezentacja i relacja

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA