Edytuj stronę

4. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2008 r.

Nagrody Województwa im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku zostały przyznane. Do konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku złożono 22 zgłoszenia, w tym 16 zgłoszeń w kategorii architektura użyteczności publicznej, 4 zgłoszenia w kategorii architektura mieszkaniowa oraz 2 zgłoszenia w kategorii architektura sakralna.

Po dokonaniu oceny merytorycznej przedstawionych zgłoszeń przez Sąd konkursowy, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przyznać Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza w 2008 roku:

  • w kategorii architektura użyteczności publicznej:

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE NA GÓRZE LUBOMIR W WĘGLÓWCE

  • w kategorii architektura mieszkaniowa:

BUDYNEK WIELORODZINNY Z GARAŻEM NA SKRZYŻOWANIU ULIC PIASTOWSKIEJ I EMAUS W KRAKOWIE

  • w kategorii architektura sakralna: zdecydowano nie dokonywać wyboru laureata Nagrody im. Stanisława Witkiewicza w 2008 roku i odstąpić od przyznawania nagrody w tej kategorii.

Sąd konkursowy uznał, że na uwagę zasługują również inne zgłoszone do konkursu obiekty.(wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktowej oceny).

BIUROWIEC RONDO BUSINESS PARK

REMONT I ROZBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. SZEROKIEJ NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE

KOMPLEKS EDUKACYJNO-SPORTOWY W SIEPRAWIU

WYBIEG DLA DUŻYCH KOTÓW W KRAKOWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

PIJALNIA WÓD MINERALNYCH W WYSOWEJ- ZDROJU

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA W KRAKOWIE

SEKTOR KOLONISTÓW NIEMIECKICH W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SCHERZO W KRAKOWIE, OLSZANICY

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA