Edytuj stronę

3. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2006 r.

Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagród Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, stanowiącego załącznik do uchwały nr 398/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2006 roku - ostatecznego wyboru laureatów Nagrody dokona Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu Zarządu WM w dniu 4 grudnia 2006 roku.

Zarząd Województwa Małopolskiego przed podjęciem ostatecznej decyzji o przyznaniu nagród zapozna się z werdyktem zaproponowanym przez Jury Nagród, wynikającym z protokołu z posiedzenia obrad z dnia 17 listopada 2006 roku. Wybór ten został zaakceptowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i zarekomendowany Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Rekomendowane Nagrody w 2006 roku:

Nagrodę główną w wysokości 10.000,- zł w kategorii - "budownictwo mieszkalne":

Obiekt: Kraków - Swoszowice, ul. Krzyżanowskiego (pow. krakowski, gm. Kraków), dom mieszkalny jednorodzinny.

Projektanci: dr arch. Krzysztof Ingarden, arch. Jacek Ewý

Inwestor: Dariusz Znamirowski

Wyróżnienie w wysokości 3.000,- zł w kategorii "budownictwo mieszkalne" otrzymał:

Obiekt: Witów - Płazówka (pow. tatrzański, gm. Kościelisko), budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem.

Projektant: arch. Krzysztof Gądek

Inwestor: Zbigniew Dymek

Wyróżnienie w wysokości 4.000,- zł w kategorii "budownictwo użyteczności publicznej" otrzymał:

Obiekt: Zawoja (pow. Sucha Beskidzka, gm. Zawoja), Bank Spółdzielczy.

Projektant: arch. Andrzej Kaczmarczyk

Inwestor: Bank Spółdzielczy w Jordanowie

Wyróżnienie w wysokości 3.000,- zł w kategorii "budownictwo użyteczności publicznej otrzymał:

Obiekt: Zakopane, ul. Małe Żywczańskie 11 (pow. tatrzański, gm. m. Zakopane), karczma "Czarci Jar".

Projektant: arch. Grzegorz Leszek Krzanik

Inwestor: Grapa sp.j. Zakopane

Nagorda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza - 3. edycja

Dom mieszkalny, jednorodzinny w Krakowie-Swoszowicach

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA