Edytuj stronę

2. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2004 r.

W dniu 14 października 2004 r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego odbyła się uroczystość otwarcia 2 Małopolskich Dni Architekta. Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza.

Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza przyznawane są w wyniku konkursu za współcześnie zrealizowane projekty architektoniczno-budowlane wykorzystujące tradycję architektury regionalnej.
  
Nagrody przyznawane są corocznie w dwóch kategoriach:

  • budownictwa użyteczności publicznej, w tym budownictwa sakralnego,
  • budownictwa mieszkalnego.

"Jury Nagród" zdecydowało nie przyznać I nagrody.

Jednogłośnie przyznano II nagrodę dla kościoła pw. św. Rafała Kalinowskiego – proj. dr inż. arch. Hubert Mełges, dr inż. arch. Małgorzata Mełges; inwestor ks. Krzysztof Strzelczyk oraz 2 wyróżnienia dla: budynku mieszkalno – usługowego w Zakopanem przy ul. Kościeliskiej – proj. mgr inż. arch. Rafał Rafacz, mgr inż. arch. Anna Rafacz; inwestor Barbara Lubińska, Elżbieta Skarbek Malczewska i pawilonów na terenie Pienińskiego Parku narodowego – proj. mgr inż. arch. Zbigniew Bielak; inwestor Pieniński Park Narodowy.

Informacje nt. 2 edycji konkursu w 2004 r. - zapis w postaci prezentacji

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA