Edytuj stronę

10. jubileuszowa edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.


Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych, zlokalizowanych na obszarze województwa małopolskiego i oddanych do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu, w ramach 3 kategorii (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie), tj.: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.


Ustanowienie powyższej Nagrody pozwala na aktywny udział samorządu województwa małopolskiego w promowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych w regionie. Oczekiwanym efektem jej przyznawania jest wzrost poziomu zainteresowania ochroną krajobrazu kulturowego Małopolski, m.in. poprzez realizację na wysokim poziome nowych inwestycji budowlanych.


Do tegorocznej edycji do konkursu zgłoszonych zostało 40 realizacji architektonicznych, 14 w kategorii architektury użyteczności publicznej, 17 w kategorii architektury mieszkaniowej oraz 9 w kategorii przestrzeni publicznej. Członkowie Sądu konkursowego podkreślali bardzo wysoki poziom oraz jakość zgłoszonych obiektów.


Wykaz laureatów konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2020 roku

1. Kategoria: Architektura użyteczności publicznej
I miejsce:
Dworzec kolejowy PKP w Oświęcimiu

ul. Powstańców Śląskich, 32-600 Oświęcim
Autor: Paweł Kośmicki, PKP S.A. Biuro Funduszy i Przygotowania Inwestycji Wydział Projektowania
Inwestor: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Nagroda za kreatywną modernizację ważnego, ale zaniedbanego budynku, w wyniku której osiągnięto wysokie standardy funkcjonalne i estetyczne przy zachowaniu wielu charakterystycznych wartości obiektu.

II miejsce:
Budynek biurowy Imperial w Krakowie
ul. Wadowicka 7, 30-363 Kraków
Autor: Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, Artur Jasiński, Marta Grochowska, Marcin Pawłowski, Paweł Wieczorek;
Współpraca autorska: Dominika Cenda, Katarzyna Kapłoniak, Adrian Kasperski
Inwestor: Imperial Capital Sp. z o.o. Sp. K.
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Nagroda za twórcze rozwiązanie racjonalnej szklanej architektury, wyjątkowy ład i przejrzystość rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych budynku oraz za bardzo dobre wpisanie kubatury obiektu w miejski kontekst.

III miejsce:
Centrum Integracji Mieszkańców w Świątnikach Górnych

ul. Witolda Pileckiego 7, 32-040 Wrząsowice
Autor: Maciej Kozub, Marian Mikołajski, Katarzyna Mroczek (współpraca), Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o.o.
Inwestor: Gmina Świątniki Górne
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Nagroda za interesujące połączenie architektury budynku starej szkoły z dobudowaną współczesną częścią, dzięki czemu udało się uzyskać efekt zharmonizowania bryły poprzez zastosowanie przemyślanego kontrastu. Dodatkową wartością jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces kształtowania przestrzeni publicznej. 

Specjalne wyróżnienie:
Willa Elżbiecina

ul. Wł. HR Zamoyskiego 30, 34-500 Zakopane
Autor: Rafał Rafacz, Anna Rafacz, Konrad Rafacz, Andrzej Skubisz (współpraca autorska), Biuro architektoniczne AMAR arch. Rafał Rafacz
Inwestor: Willa Elżbiecina Sp. z o.o. 
Uzasadnienie Sądu konkursowego:
Za czułość dla witkiewiczowskich tradycji Zakopanego.

2. Kategoria: Architektura mieszkaniowa
I miejsce:
Domek w Dursztynie 
ul. Długa, 34-433 Dursztyn
Autor: Gaja Bieniasz, Javier Presencio Fernandez 
Inwestor: Wojciech Goj
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Dom „Okno na Tatry” – nagroda za pełne poszanowania wpisanie się budynku w otoczenie. Skromna symetryczna bryła i naturalne materiały nawiązują do regionalnych tradycji. Minimalnie ingerując w teren dom manifestuje dążenie do harmonii ze środowiskiem.

II miejsce:
Budynki mieszkalne wielorodzinne – CHE162PI47 w Krakowie 

ul. Chełmońskiego 162 / Piaskowa 47, 31-348 Kraków 
Autor: Piotr Kita, Tomasz Koral, Kita Koral Architekci Sp. z o.o.
Inwestor: Modern Living Development Sp. z o.o. Sp. K.
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Realizację nagrodzono za propozycję wykorzystania swobodnej geometrii dachów wielospadowych dla ukształtowania zdyscyplinowanej urbanistycznie, rzeźbiarskiej formy domu wielorodzinnego.

III miejsce:
Dom jednorodzinny na obszarze wiejskim w Bochni

Autor: Mateusz Górnik, Magdalena Górnik
Inwestor: Wioletta Maraj 
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Realizację nagrodzono za wkomponowanie obiektu w kontekst lokalny, stworzenie przestrzeni półprywatnej oraz nawiązanie do obiektów ujętych na Szlaku Architektury Drewnianej.

3. Kategoria: Przestrzeń publiczna
I miejsce:
Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

ul. Berka Joselewicza 5, 32-600 Oświęcim
Autor: Bartosz Haduch, Łukasz Marjański, NArchitekTURA, Współpraca: Magdalena Poprawska, Imaginga Studio
Inwestor: Fundacja Edukacyjna Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Subtelna interwencja architektoniczna uczyniła z zaniedbanego fragmentu miasta miejsce refleksji i pamięci. Wspomnienie rozebranej synagogi zostało zrealizowane skromnymi środkami i bez uciekania w dosłowność, a dzięki projektowi Oświęcim zyskał interesujący znak po brutalnie odciętej kulturze części swej społeczności.

II miejsce:
Polana na Sikorniku w Krakowie

Autor: Pracownia Projektowa Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Barbara Kaźmirowicz, Kinga Nestorowicz
Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Nagroda przyznana za stworzenie unikalnego, subtelnego i nie dominującego architektoniczną formą miejsca, umożliwiającego kontakt z przyrodą, izolację od miejskiego zgiełku i uwrażliwienie na dźwięki lasu.

III miejsce:
Smoczy Skwer „Do Woli” w Parku Decjusza w Krakowie

ul. Królowej Jadwigi, 30-218 Kraków
Autor: JAKABE Projekty S. z o.o. Wojciech Jakubowski, Zespół projektowy: Olaf Cirut, Katarzyna Piszczkiewicz, Jakub Zemanek, Grzegorz Dziedzic 
Inwestor: Gmina Miejska Kraków – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Uzasadnienie Sądu konkursowego: 
Nagroda za stworzenie pełnej inwencji, starannie wpisanej w teren, przyjaznej dzieciom przestrzeni, której nie chce się opuszczać.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA