Edytuj stronę

1. edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza - 2003 r.

Do pierwszej edycji konkursu w 2003 r. zgłoszono 27 prac, w tym: 9 w kategorii budownictwa mieszkalnego oraz 19 w kategorii budownictwa użyteczności publicznej (jedna praca zgłoszona w dwóch kategoriach).

1.  Jury zadecydowało nie dokonać wyboru laureata Nagród w kategorii budownictwa mieszkalnego i zadecydowało o odstąpieniu od przyznawania nagród w tej kategorii. 

2.  Jury zadecydowało o przyznaniu 3 nagród pieniężnych (zgodnie z regulaminem) w wysokości: pierwsza nagroda - 10 000 zł, druga nagroda - 6 000 zł i trzecia nagroda - 4 000 zł. W wyniku głosowania: 

  • pierwszą nagrodę otrzymał Kompleks Szkół – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Skale, zgłoszony przez Urząd Miasta i Gminy w Skale, autorem projektu jest mgr inż. arch. Zbigniew Bielak
  • drugą nagrodę otrzymał Budynek usługowy – oficyna, Plac Szczepański 3, Kraków; zgłoszony przez APA Czech – Duliński – Wróbel Sp. Z o.o., autorami projektu jest zespół architektów: Jacek Czech, Janusz Duliński, Robert Kuzianik, Piotr Wróbel
  • trzecią nagrodę otrzymał kościół parafialny Księży Misjonarzy Zakopane – Olcza ul. Piszczory zgłoszony przez księdza dziekana dekanatu Zakopane Stanisława Olszówkę wspólnie z autorem projektu. 

Uroczystość wręczenia Nagród Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za twórcze zastosowanie tradycji regionalnych w architekturze współczesnej w województwie małopolskim odbyła się w dniu 9 października 2003 r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie podczas Gali w ramach I Małopolskich Dni Architekta.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA