Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

10. jubileuszowa edycja konkursu o Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie):

1) architektura użyteczności publicznej, 
2) architektura mieszkaniowa, 
3) przestrzeń publiczna.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych:

  • usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego,
  • nowoprojektowanym,
  • zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są:

  • architekci,
  • biura i pracownie architektoniczne,
  • stowarzyszenia i izby architektów,
  • inwestorzy,
  • instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego,
  • organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Sekretariatu konkursu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, adres: pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

Regulamin przyznawania Nagrody im. Stanisława Witkiewicza (plik.docx)

Karta zgłoszenia konkursowego (plik.docx)

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Sąd konkursowy w składzie:

Marcin Brataniec – Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,

Marcin Charciarek – Kierownik Zakładu Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej

Juraj Hermann – Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Architektów

Piotr Kuczia – Projektant, laureat konkursu w 2018 roku

Piotr Lewicki –  przedstawiciel Biura Projektów Lewicki Łatak, laureat konkursu w 2018 roku

Ewa P. Porębska – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”

Janusz Sepioł – Kierownik Zespołu ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa UMWM

Marek Tarko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Tomczak – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Logo Architektury użyteczności publicznej

ARCHITEKTURA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Logo Architektury mieszkaniowej

ARCHITEKTURA MIESZKANIOWA

Logo Przestrzeni publicznej

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA