Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski

ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej. Ustanowienie Nagrody im. Stanisława Witkiewicza jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest tworzenie spójnego obrazu architektonicznego regionu oraz pozwala na aktywny udział samorządu Województwa Małopolskiego w kreowaniu wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych, w ramach w trzech kategorii (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie): architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna.

Przyznanie Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza obiektowi architektonicznemu lub zespołowi obiektów jest równoznaczne z wyróżnieniem jego projektanta lub zespołu projektantów i inwestora.
Zgłaszane do konkursu obiekty muszą być: usytuowane na obszarze województwa małopolskiego, nowoprojektowane, a także zrealizowane i oddane do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.

Rozstrzygnięcia konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie oceny i nominacji Sądu konkursowego.