Edycja 2014

Architekturę tę cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca...

Przy użyciu skromnych środków formalnych i technicznych, osiągnięto wysoki poziom estetyczny całego architektonicznego założenia...

Projekt i realizacja stanowią przykład dobrej kontynuacji tradycyjnej architektury miejsca i regionu...