Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Architekturę tę cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca...

Wyróżnienie

  • Autor: APA Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o.
  • Inwestor: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
  • Wykonawca: Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider), WPBP nr 2 Wrobis S.A.

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH, ul. Nawojki 11 w Krakowie

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Projekt i realizacja stanowią kreację nowoczesnej i „eleganckiej” architektury. Prostymi środkami uzyskano efekt zdyscyplinowanej geometrii architektonicznej. Obiekt cechuje dystyngowany charakter, właściwy dla obiektu dydaktycznego dobrze wpisanego w krajobraz miejsca. Stylistycznie projekt nawiązuje do dobrych wzorów architektury modernistycznej.