Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta...

Architektura mieszkaniowa – ex aequo

  • Autor: Mofo Architekci MA Sp. z o.o. Sp. k.
  • Inwestor: Balmoral Properties 1 ED Polska 1 Sp. z o.o. S.K.A.
  • Wykonawca: PORR (Polska) S.A.

 Browar Lubicz – zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej w Krakowie

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Projekt i zrealizowany obiekt stanowią bardzo dobry przykład rewitalizacji poprzemysłowej, zdegradowanej części śródmieścia Krakowa.

Sposób adaptacji istniejącej historycznej struktury i dodanie nowej tkanki użytkowej o charakterze mieszkaniowym, nie tylko uzupełnia historyczną zabudowę miejską, ale także wzbogaca ją o nową jakość nowoczesnej architektury i jej otoczenia, jako przestrzeni publicznej miasta.

Urządzenie wewnętrznych dziedzińców z małą architekturą włącznie, tworzą przyjazną przestrzeń dostępną nie tylko dla mieszkańców tego zespołu budynków, ale także dla społeczności Krakowa.

Nowa architektura, w zakresie użytych materiałów, jest spójna z historycznymi wątkami budynków przemysłowych, przy zachowaniu wysokiego standardu detalu. Całość koncepcji zrealizowana jest w „duchu” idei przyznawanej Nagrody im. Stanisława Witkiewicza.