Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Projekt i realizacja stanowią niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu...

Architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni – ex aequo

  • Autor: Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý – Architekci, Sp. z o.o.
  • Inwestor: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
  • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego SKOBUD Sp. z o.o.

 Małopolski Ogród Sztuki

Uzasadnienie Sądu konkursowego:

Projekt i realizacja stanowią niekonwencjonalne i oryginalne podejście do projektowania nowego obiektu w historycznym, śródmiejskim otoczeniu. Nowa forma architektury, jako wynik analizy geometrii dachów istniejących obok budynków, wprowadza ornament nadający sens pojęciu „wpisania obiektu w kontekst”.
Przenikanie się przestrzeni wnętrza i zewnętrza czyni cały obiekt adekwatnym do jego funkcji i treści, wyrażonej nie tylko w nazwie.

Użycie materiału tradycyjnego – ceramicznego – w nowej formie elementu detalu architektonicznego, stanowi istotne twórcze podejście w poszukiwaniu nowoczesności.

Obiekt stanowi bardzo trafny i ważny kulturowo przekaz łączenia przeszłości i doświadczenia z przyszłością oraz szansą dla dalszych pokoleń. Temu sprzyja idea Nagrody im. Stanisława Witkiewicza.