Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Myślą przewodnią koncepcji budynku jednorodzinnego "na wsi" było podjęcie próby interpretacji  tradycyjnej formy regionalnej, charakterystycznej dla strefy Parku Jurajskiego i przetworzenie jej na język współczesny. Idea ta była zbieżna z wolą inwestora.

Budynek Mieszkalny Jednorodzinny z Garażem, Burów, gm. Zabierzów

Autor: Biuro Architektoniczne WIZJA sp. z o.o.

Inwestor: Maria i Bogdan de Barbaro

Myślą przewodnią koncepcji budynku jednorodzinnego „na wsi” było podjęcie próby interpretacji  tradycyjnej formy regionalnej, charakterystycznej dla strefy Parku Jurajskiego i przetworzenie jej na język współczesny. Idea ta była zbieżna z wolą inwestora. Wydana przez urząd decyzja o Warunkach Zabudowy narzucała w formie wytycznych szereg ograniczeń, takich jak kąt nachylenia dachu, dwie połacie dachowe, wysokość okapu, czy gzymsu, wysokość kalenicy. Wytyczne te były trudne do spełnienia, szczególnie ze względu na spadek terenu i na ograniczenia wynikające z zakazu przekształceń terenu w postaci wykopów czy nasypów nie przekraczających 1 m (wysokości czy głębokości). Powierzchnia zabudowy była ograniczona do 20% powierzchni działki, ta zaś była ograniczona w wielkości ze względu na limitowany budżet inwestora.

Podjęta próba sprowadza się do szukania uproszczenia formy regionalnej, doprowadzenia jej do pewnego „schematu”, w którym ostre krawędzie brył określają geometrię budowli i jej proporcje. Detal architektoniczny został ograniczony do użycia jako podstawowe wykończenie ścian i dachu jednego materiału w postaci listew profilowanych z świerka syberyjskiego. Szkło jest drugim materiałem elewacyjnym. Ograniczenie skarpy zaprojektowano w surowym betonie.

Ze względu na przepisy dodano do balustrad drewnianych w przestrzeni tarasów stalowe pochwyty.

Drobne podziały w tradycyjnych otworach okiennych i drzwiowych zostały zastąpione dużymi taflami szkła idąc ze współczesnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Największy otwór-okno w pokoju dziennym został skierowany ku oddalonemu portowi lotniczemu w Balicach, a jego panoramiczny charakter umożliwia obserwację startujących i lądujących samolotów.