Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Zgodnie z § 9 ust. 7 Regulaminu przyznawania Nagród Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza, stanowiącego załącznik do uchwały nr 398/06 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 maja 2006 roku - ostatecznego wyboru laureatów Nagrody dokona Zarząd Województwa Małopolskiego na posiedzeniu Zarządu WM w dniu 4 grudnia 2006 roku.

W dniu 14 października 2004 r. w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego odbyła się uroczystość otwarcia 2 Małopolskich Dni Architekta. Głównym punktem uroczystości było wręczenie nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza.

Do pierwszej edycji konkursu w 2003 r. zgłoszono 27 prac, w tym: 9 w kategorii budownictwa mieszkalnego oraz 19 w kategorii budownictwa użyteczności publicznej (jedna praca zgłoszona w dwóch kategoriach).