Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Małopolska nagroda Stanisława Witkiewicza rozdana

Cricoteka, pawilon Józefa Czapskiego czy centrum administracyjne gminy Wielka Wieś – to trzy z ośmiu realizacji architektonicznych, które Zarząd Województwa Małopolskiego uznał za najlepsze, jakie powstały w ostatnich 2 latach w regionie. W piątek podczas uroczystej gali statuetki z rąk Leszka Zegzdy, członka ZWM, odebrali projektanci i inwestorzy.

31 maja 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 8. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Celem konkursu jest promowanie wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w regionie.

4 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie oceny i nominacji Sądu konkursowego, dokonał rozstrzygnięcia 8. edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Uroczysta gala wręczenia Nagrody odbędzie się 16 września 2016 roku (piątek) o godzinie 18.00 w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie, ul. Nadwiślańska 2. Wystawę podsumowującą 8. edycję konkursu będzie można zobaczyć w terminie od 16 od 31 września br. na placu pod budynkiem CRICOTEKI.