Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Do pierwszej edycji konkursu w 2003 r. zgłoszono 27 prac, w tym: 9 w kategorii budownictwa mieszkalnego oraz 19 w kategorii budownictwa użyteczności publicznej (jedna praca zgłoszona w dwóch kategoriach).