Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą Nr 236/14 z dnia 11 marca 2014 roku, ogłosił 7. edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Ustanowienie powyższej Nagrody jest formą zwrócenia uwagi na ważny aspekt, jakim jest promowanie wartościowych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w regionie.

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza przyznawana jest raz na dwa lata obiektom architektonicznym lub zespołom obiektów usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego, zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych licząc od momentu ogłoszenia konkursu, w ramach kategorii:

1) architektura użyteczności publicznej, w tym mała architektura i zagospodarowanie przestrzeni, 
2) architektura mieszkaniowa, 
3) architektura sakralna.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 kwietnia 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu) w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków, pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków, z dopiskiem: „Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza”.

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza