Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Już po raz siódmy została przyznana Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Uroczysta gala, na której wręczone zostały Nagrody, odbyła się 26 czerwca br. w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

 

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza od 14 lat promuje wartościowe realizacje architektoniczne, które nawiązując do istniejącej architektury i krajobrazu kulturowego, współtworzą harmonijną przestrzeń publiczną. Nagrodzone w konkursie budynki są często źródłem inspiracji dla powstającej w ich otoczeniu przestrzeni.

– To już 7 edycja tego konkursu – przypomniał dziś, podczas spotkania z dziennikarzami i ogłoszenia wyników, członek zarządu województwa Jacek Krupa. – To co po tych wszystkich latach szczególnie cieszy to fakt, że prawie wszystkie z nagrodzonych projektów powstały przy wsparciu z funduszy unijnych. To uświadamia, że nasze 15-letnie członkostwo w UE przynosi konkretne efekty i sprawia, że z roku na rok Małopolska pięknieje.

Rozstrzygnięcia konkursu dokonał Zarząd Województwa Małopolskiego na podstawie nominacji Sądu konkursowego, w którym każdorazowo zasiadają specjaliści z dziedziny architektury, urbanistyki i ochrony krajobrazu kulturowego. Każda decyzja o nagrodzeniu najciekawszych realizacji architektonicznych podejmowana jest w oparciu o kryterium umiejętności wykreowania przez projektantów nowej wartości estetycznej, która w sposób twórczy nawiązuje do zastanych wartości kulturowych, estetycznych i dziedzictwa narodowego. Wszystkie wyróżnione realizacje architektoniczne doskonale wpisują się w krajobraz kulturowy regionu zgodnie z zasadą ładu przestrzennego.

Od kilku lat aktywność samorządu Województwa Małopolskiego, inicjatora i organizatora konkursu o tę prestiżową Nagrodę spotyka się z uznaniem środowisk tak inwestorów, jak i branży projektantów – architektów i urbanistów.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata najlepszym obiektom architektonicznym na terenie Małopolski. Do 7. edycji zgłoszono 30 realizacji architektonicznych.