Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski odbyła się w dniu 15 października 2012 roku w Sali Kameralnej Akademii Muzycznej w Krakowie.

Nagrody w postaci statuetek zaprojektowanych przez krakowskiego artystę rzeźbiarza Stefana Dousę i dyplomów oraz tablic, które zamieszczone zostaną na nagrodzonych realizacjach architektonicznych wręczył projektantom i inwestorom zwycięskich obiektów – inicjator Nagrody im. Stanisława Witkiewicza – Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janusz Sepioł.

Zarząd Województwa Małopolskiego, po uwzględnieniu rekomendacji Sądu konkursowego (w skład, którego weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich i Województwa Małopolskiego), przyznał w tym roku już po raz szósty Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w kategorii architektura użyteczności publicznej otrzymał Budynek YETI – Agencji Reklamy w Kryspinowie oraz jego projektanci Group_A Architects Krych + Gajewski (architekci: Jacek Krych i Dariusz Gajewski; współpraca autorska: Klaudia Fiedler, Michał Krawczyk; współpraca Paweł Dadok), a także inwestor: YETI – Agencja Reklamy Aneta Nytko–Święcicka.

Group_A Architects Krych + Gajewski już po raz drugi uhonorowani zostali tą nagrodą. W 2010 roku doceniono Pawilon Stacji Paliw w Sierczy, przyznając Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza w kategorii architektura użyteczności publicznej.

W kategorii architektura mieszkaniowa Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza otrzymała Willa z betonu architektonicznego i dranicy cedrowej w Libertowie oraz jej projektanci: Biuro Architektoniczne Barycz i Saramowicz (architekci Rafał Barycz, Paweł Saramowicz) oraz Inwestor: Pan Krzysztof Kwaśny

Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił nagrodzić w tej samej kategorii również Zespół budynków mieszkalnych w Krakowie przy ul. Pod Strzechą, oraz jego projektantów: Architekci Mikołajski & Wiese Sp. z o. o (architektów Mariana Mikołajskiego i Macieja Kozuba), a także inwestora Maylane Polska sp. z o. o. – Park Lane Sp. z o.o.

Katalog

Plansze