Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach (obejmujących miejsca pierwsze, drugie i trzecie):

1) architektura użyteczności publicznej, 
2) architektura mieszkaniowa, 
3) przestrzeń publiczna.

Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata projektantom lub zespołom projektantów oraz inwestorom najlepszych realizacji architektonicznych:
  • - usytuowanym na obszarze województwa małopolskiego,
  • - nowoprojektowanym,
  • - zrealizowanym i oddanym do użytkowania w okresie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających ogłoszenie konkursu.
Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń konkursowych są:
  • - architekci,
  • - biura i pracownie architektoniczne,
  • - stowarzyszenia i izby architektów,
  • - inwestorzy,
  • - instytucje i organizacje realizujące zadania w sektorze kultury i ochrony krajobrazu kulturowego,
  • - organy administracji publicznej.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 czerwca 2020 roku w siedzibie Sekretariatu konkursu, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, adres: pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków.

Regulamin przyznawania Nagrody im. Stanisława Witkiewicza (plik.docx)

Karta zgłoszenia konkursowego (plik.docx)

 

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Sąd konkursowy w składzie:

Marcin Brataniec – Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków,

Marcin Charciarek – Kierownik Zakładu Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej

Juraj Hermann – Prezes Słowackiego Stowarzyszenia Architektów

Piotr Kuczia – Projektant, laureat konkursu w 2018 roku

Piotr Lewicki –  przedstawiciel Biura Projektów Lewicki Łatak, laureat konkursu w 2018 roku

Ewa P. Porębska – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”

Janusz Sepioł – Kierownik Zespołu ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa UMWM

Marek Tarko – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Małgorzata Tomczak – Redaktor naczelna miesięcznika „Architektura & Biznes”