Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Uzasadnienie Sądu konkursowego: Wyróżnienie za obiekt o wyraźniej tożsamości, przyjaznej skali i wysokich walorach funkcjonalnych.

Wyróżnienie (równorzędne)

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder, os. Kaptarz 40, 32-005 Niepołomice

Autor: Konior Studio

Inwestor: Gmina Niepołomice