Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

12 września 2014 roku, w krakowskim Podgórzu otwarta została nowa siedziba CRICOTEKI.

Lokalizacja: ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

Autor: IQ2 Konsorcjum: nsMoonStudio Sp. z o.o. i Wizja Sp. z o.o.

Inwestor/Właściciel: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie

Kategoria: arch. użyteczności publicznej

CRICOTEKA w Krakowie

Nowe przestrzenie, zgodnie z założeniami ambitnego projektu architektonicznego, odmieniły funkcjonowanie instytucji, pozwalając na przygotowanie i przyjmowanie zakrojonych na szeroką skalę wydarzeń kulturalnych, które dotąd CRICITEKA realizowała głównie poza swymi siedzibami. Spełniony został postulat samego Tadeusza Kantora zakładający stworzenie miejsca na żywe wydarzenie artystyczne.

Forma budynku stanowi wyraz architektonicznego hołdu składanego artyście, którego sztuka zyskała sobie międzynarodowy rozgłos, a nowoczesny obiekt jest zarazem twórczą adaptacją dawnej Elektrowni Podgórskiej. […]