Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Dom w Burowie

Myślą przewodnią koncepcji budynku jednorodzinnego "na wsi" było podjęcie próby interpretacji  tradycyjnej formy regionalnej, charakterystycznej dla strefy Parku Jurajskiego i przetworzenie jej na język współczesny. Idea ta była zbieżna z wolą inwestora.

Budynek Mieszkalny Jednorodzinny z Garażem, Burów, gm. Zabierzów

Autor: Biuro Architektoniczne WIZJA sp. z o.o.

Inwestor: Maria i Bogdan de Barbaro

Myślą przewodnią koncepcji budynku jednorodzinnego „na wsi” było podjęcie próby interpretacji  tradycyjnej formy regionalnej, charakterystycznej dla strefy Parku Jurajskiego i przetworzenie jej na język współczesny. Idea ta była zbieżna z wolą inwestora. Wydana przez urząd decyzja o Warunkach Zabudowy narzucała w formie wytycznych szereg ograniczeń, takich jak kąt nachylenia dachu, dwie połacie dachowe, wysokość okapu, czy gzymsu, wysokość kalenicy. Wytyczne te były trudne do spełnienia, szczególnie ze względu na spadek terenu i na ograniczenia wynikające z zakazu przekształceń terenu w postaci wykopów czy nasypów nie przekraczających 1 m (wysokości czy głębokości). Powierzchnia zabudowy była ograniczona do 20% powierzchni działki, ta zaś była ograniczona w wielkości ze względu na limitowany budżet inwestora.

Podjęta próba sprowadza się do szukania uproszczenia formy regionalnej, doprowadzenia jej do pewnego „schematu”, w którym ostre krawędzie brył określają geometrię budowli i jej proporcje. Detal architektoniczny został ograniczony do użycia jako podstawowe wykończenie ścian i dachu jednego materiału w postaci listew profilowanych z świerka syberyjskiego. Szkło jest drugim materiałem elewacyjnym. Ograniczenie skarpy zaprojektowano w surowym betonie.

Ze względu na przepisy dodano do balustrad drewnianych w przestrzeni tarasów stalowe pochwyty.

Drobne podziały w tradycyjnych otworach okiennych i drzwiowych zostały zastąpione dużymi taflami szkła idąc ze współczesnymi osiągnięciami cywilizacyjnymi. Największy otwór-okno w pokoju dziennym został skierowany ku oddalonemu portowi lotniczemu w Balicach, a jego panoramiczny charakter umożliwia obserwację startujących i lądujących samolotów.

Galeria zdjęć Domu (8)

Nagrodzone obiekty w 2020 roku

Dworzec kolejowy PKP w Oświęcimiu

Dworzec kolejowy PKP w Oświęcimiu

Dodaj recenzję
Nowy dworzec powstał w miejsce rozebranego, w części nieużytkowanego budynk...
Czytaj dalej
Domek w Dursztynie

Domek w Dursztynie

Dodaj recenzję
Domek wakacyjny, nazwany przez właściciela „Okno na Tatry”, znajduje się w ...
Czytaj dalej
Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Park Pamięci Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu

Dodaj recenzję
Niemal dekadę temu trafiłem przez przypadek na piękny odpad przemysłowy – p...
Czytaj dalej

Nagrodzone obiekty w 2018 roku

Hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Hala KS Cracovia z Centrum Sportu Osób Niepełnosprawnych

Dodaj recenzję
Realizację nagrodzono za wzorowe ulokowanie na wymagających osiach widokowy...
Czytaj dalej
Dom w Kościelisku

Dom w Kościelisku

Dodaj recenzję
Projekt ma charakter ideowej deklaracji i reprezentuje architekturę, gdzie ...
Czytaj dalej
Pomost ze strukturami obserwacyjnymi

Pomost ze strukturami obserwacyjnymi "Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO"

Dodaj recenzję
Projekt jest wzorem nieinwazyjnego działania w środowisku przyrodniczym. Ka...
Czytaj dalej

Nagrodzone obiekty w 2016 roku

Budynek Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Budynek Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA

Dodaj recenzję
12 września 2014 roku, w krakowskim Podgórzu otwarta została nowa siedziba ...
Czytaj dalej
Galeria Europa – Daleki Wschód

Galeria Europa – Daleki Wschód

Dodaj recenzję
Galeria Europa – Daleki Wschód będąca aneksem Muzeum Sztuki i Techniki Japo...
Czytaj dalej
Dom w Tatrach

Dom w Tatrach

Dodaj recenzję
Wyzwaniem projektowym „Domu w Tatrach” było pogodzenie pragnień inwestora, ...
Czytaj dalej