Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

Nagrody Województwa im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku zostały przyznane. Do konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski w 2008 roku złożono 22 zgłoszenia, w tym 16 zgłoszeń w kategorii architektura użyteczności publicznej, 4 zgłoszenia w kategorii architektura mieszkaniowa oraz 2 zgłoszenia w kategorii architektura sakralna.

Po dokonaniu oceny merytorycznej przedstawionych zgłoszeń przez Sąd konkursowy, Zarząd Województwa Małopolskiego postanowił przyznać Nagrodę im. Stanisława Witkiewicza w 2008 roku:

- w kategorii architektura użyteczności publicznej:

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE NA GÓRZE LUBOMIR W WĘGLÓWCE

w kategorii architektura mieszkaniowa:

BUDYNEK WIELORODZINNY Z GARAŻEM NA SKRZYŻOWANIU ULIC PIASTOWSKIEJ I EMAUS W KRAKOWIE

w kategorii architektura sakralna: zdecydowano nie dokonywać wyboru laureata Nagrody im. Stanisława Witkiewicza w 2008 roku i odstąpić od przyznawania nagrody w tej kategorii.

Sąd konkursowy uznał, że na uwagę zasługują również inne zgłoszone do konkursu obiekty.(wg kolejności wynikającej z uzyskanej punktowej oceny).

BIUROWIEC RONDO BUSINESS PARK

REMONT I ROZBUDOWA KAMIENICY PRZY UL. SZEROKIEJ NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE

KOMPLEKS EDUKACYJNO-SPORTOWY W SIEPRAWIU

WYBIEG DLA DUŻYCH KOTÓW W KRAKOWSKIM OGRODZIE ZOOLOGICZNYM

PIJALNIA WÓD MINERALNYCH W WYSOWEJ- ZDROJU

OGRÓD DOŚWIADCZEŃ IM. STANISŁAWA LEMA W KRAKOWIE

SEKTOR KOLONISTÓW NIEMIECKICH W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE SCHERZO W KRAKOWIE, OLSZANICY